Helsingin tulisi varautua paremmin sään ääri-ilmiöihin

Niilo Toivonen avasi tärkeän keskustelun siitä, miten Helsinki on varautunut…


Helsinkiläisiä hui­jat­ti­in

Valtio on pandemiassa tukenut kuntia merkittävillä summilla, jotta…


Pohjois-Savon kuntien päät­täjien pitää hylätä kaupat verkkoy­htiöstä

Kuntien tulisi kehittää toimintaa yhdessä kuntalaisten kanssa, heidän…


Vaadin oikaisua Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulu­tus­lau­takun­nan päätök­seen kun­tal­isästä

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12.2020 talousarvion vuodeksi 2021,…


Helsingistä demokraat­ti­nen ja kestävä kaupunki

Miksi luonto ja kaupunki­lais­ten näke­myk­set eivät ole ter­ve­tullei­ta…


Lap­siys­täväl­lisyyt­tä on syytä pitää yllä

Raase­porin kaupunki päätti jättää UNICEFin Lap­siys­tävälli­nen kunta…


Ekenäs Naturum is needed now more than ever

Amidst the climate crisis and sixth mass ex­tinc­tion, Naturum is…


Helsinkiläis­ten pitää vaatia os­al­lis­tu­mista

Aito os­al­lis­tu­mi­nen tarkoit­taa, että kaupunki­laisil­la on valtaa.……


Lapin­lah­den puisto ei kestä rak­en­tamista

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan tuki Lapinlahden sairaalapuistossa…