Unmoored: a free-floating wind turbine invention and autonomous open-ocean wind farm concept

I was one of the speakers at EERA DeepWind 2022, the leading conference for the…


Helsingin tulisi varautua paremmin sään ääri-ilmiöihin

Niilo Toivonen avasi tärkeän keskustelun siitä, miten Helsinki on varautunut…


Coastal Flooding at CoastGIS 2021

From 2020–2021, I was responsible for organizing CoastGIS 2021 at Novia…


Helsinkiläisiä hui­jat­ti­in

Valtio on pandemiassa tukenut kuntia merkittävillä summilla, jotta…


Helsinki Nature

How is local nature connected to climate change and biodiversity?…


Pohjois-Savon kuntien päät­täjien pitää hylätä kaupat verkkoy­htiöstä

Kuntien tulisi kehittää toimintaa yhdessä kuntalaisten kanssa, heidän…


Vaadin oikaisua Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulu­tus­lau­takun­nan päätök­seen kun­tal­isästä

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12.2020 talousarvion vuodeksi 2021,…


“I want to achieve a thriv­ing life for all within plan­et­ary bound­aries”

An interview and article about me by Titta Kaltola for the Uni­ver­si­ty…


Helsingistä demokraat­ti­nen ja kestävä kaupunki

Miksi luonto ja kaupunki­lais­ten näke­myk­set eivät ole ter­ve­tullei­ta…


Lap­siys­täväl­lisyyt­tä on syytä pitää yllä

Raase­porin kaupunki päätti jättää UNICEFin Lap­siys­tävälli­nen kunta…