Valtio on pandemiassa tukenut kuntia merkittävillä summilla, jotta peruspalveluista kuten koulutuksesta ei leikattaisi.

Silti Helsingin vuoden 2021 talousarviossa leikattiin muun muassa miljoonia koulutuksesta ja lakkautettiin kuntalisä yli yksivuotiaille lapsille. Väitettiin, että päätökset olivat säästösyistä tarpeellisia.

Myöhemmin selvisi, että Helsinki tekikin viime vuonna 500 miljoonaa euroa ylijäämää. Kaupungin kassassa ja pankkitileillä on nyt yli puolitoista miljardia euroa.

”Älä anna hyvän kriisin mennä hukkaan” – oikeistolle tuttu sanonta. Kriisiä käytettiinkin hyväksi, Troijan hevosena etuuksien ja julkisten palveluiden heikentämiseksi. Kaupunkilaisia huijattiin.

Vaikka kaupunki ei olisi tehnytkään viime vuonna ylijäämää, leikkauksiin ei ollut – varsinkaan keskellä kriisiä – tarvetta.

Erityisesti Helsinki-lisää koskevat muutokset olivat ideologisia. Yhteiskuntamme ei arvosta, että lastenhoito on työtä. Uussuomalaistenkin mahdollisuuksia hoitaa lapsiaan – ja lasten oikeutta olla vanhempiensa hoidettavana – tulisi tukea.

Helsingissä tehdyt heikennykset etuuksiin ja julkisten palveluiden jatkuva alibudjetointi ovat tiukkuuden kulttuuria ja uusliberalismia huonoimmillaan. Ihmiset kärsivät pandemian vaikutuksista, ja kaupunki leikkaa vastuuttomasti.

Valtapuolueiden katseet Helsingissä ovat keskittyneet liikaa seuraaviin tunneleihin, museoihin, siltoihin ja muihin gryndereiden ajamiin raken­nus­pro­jek­tei­hin. Ihmisten perustarpeet unohdetaan.

Leikkausten sijaan kaupungin tulisi kohentaa palveluita ja palkata työttömiä.

Tarvitaan juttukavereita vanhuksille ja edelleen eristyksissä oleville. Palkankorotuksia terveys- ja hoivatyötä tekeville sekä parannuksia terveyspalveluille. Mie­len­ter­veyspalvelui­ta kaikille niitä tarvitseville. Tukea yhteisön puutteesta kärsiville opiskelijoille. Kesätyöpaikkoja kaikille nuorille. Avustukset kult­tuu­ri­toim­i­joille. Ihan aluksi.

Runsailla resursseillaan kaupunkimme voi lisäksi ryhtyä kunnianhimoisempiin toimiin ilmastokriisin ja luontokadon ratkaisemiseksi.

Kirjoitus julkaistiin 21.6.2021 Kansan Uutisissa.