Raase­porin kaupunki päätti jättää UNICEFin Lap­siys­tävälli­nen kunta -mallin, kaksi päivää YK:n pe­rus­tamisen 75-vuo­tispäivän jälkeen.

Lapsen oikeuksien viikon teemana oli tänä vuonna lapsen oikeus tulevaisuuteen ja unelmointiin.

Toisaalta viime kuussa Raaseporin kaupunki päätti jättää UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin, kaksi päivää YK:n perustamisen 75-vuotispäivän jälkeen (Yle 18.11.). Viesti lapsille ja lapsiperheille on valitettavaa.

Vaikka paljon työtä lap­siys­täväl­lisyy­den eteen olisi vielä tehtävissä, mallin käyttäminen vakuuttaa, että asia otetaan vakavasti ja lap­siys­täväl­lisyyt­tähalutaan systemaattisesti parantaa kaikessa kunnan toiminnassa.

Malli auttaa tekemään kunnasta lapsiystävällisen. Paikan, jossa lapset voivat hyvin ja oikeutensa toteutuvat. Se perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Lapsiystävällinen kunta sitoutuu tärkeisiin tavoitteisiin ja tarvittuihin parannuksiin.

Luota, mutta varmista. Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen saaminen kertoo hyvistä saavutuksista ja edistyksestä. Tunnustuksen saaja on myös sitoutunut jatkamaan työtä.

Uutta asuinkuntaa etsiessä lapsiystävällisyys on HINKU-verkostoon kuulumisen kanssa oman listani kärjessä. Nämä tietysti menevät käsi kädessä – lapsiystävällinen kunta välittää elinkelpoisesta ilmastosta.

Lapsiystävällinen kunta on myös inhimillinen, tasa-arvoinen, osallistuva sekä ihmis- ja luonnonläheinen. Se ylläpitää lapsen oikeuksia ja hyvinvointia, ja näitä edistetään hallinnossa, palveluissa ja päätöksenteossa.

Oliko tässä Raaseporin kaupung­in­hal­li­tuk­sen päätöksenteossa kuultu lasten ääntä? Kuten James P. Grant, UNICEFin entinen pääsihteeri sanoi, ”lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus”.

UNICEF on varoittanut, miten koronakriisi vaarantaa muun muassa lasten terveydenhuollon ja ruoan saantia sekä koulutusta (Yle 19.11.). Lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin eteenpäin vieminen ei saa kaatua haluttomuuteen rahoittaa sitä. Kriisissä asia on entistä tärkeämpi.

Kehotan Raaseporin päättäjiä harkitsemaan asiaa vielä uudestaan, peruuttamaan päätöksen ja lisäämään tärkeään työhön tarvittuja resursseja.

Jack Raisanen
ym­päristö­su­un­nit­teli­ja
ilmakehätieteiden maisteriopiskelija
Helsinki

Kirjoitus julkaistiin 30.11.2020 Länsi-Uusimaassa.